system kurialny - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sposób wyboru przedstawicieli do zgromadzenia, opierający się na podziale wyborców na tzw. kurie. Liczba deputowanych pochodzących z wyboru danej kurii zależeć mogła od cenzusu majątkowego, wykształcenia, bądź też statusu społecznego.

System kurialny obowiązywał miedzy innymi w Galicji przy wyborach do do Sejmu Krajowego. Został wprowadzony na podstawie dyplomu carskiego z 1860 i patentu z 1861. Wyborcy podzieleni byli na cztery kurie wyborcze: kuria wielkiej własności ziemskiej, kuria izb handlowo-przemysłowych, kuria miast większych, kuria wiejska.