emancypacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
oswobodzenie, uwolnienie od dotychczasowych formuł relacji społecznych, zależności, dominacji; duchowe i intelektualne uniezależnienie się jednostek od dominujących schematów, formuł uzależniających postępowanie jednostki od określonych wymagań wobec niej.

W starożytnym Rzymie możemy spotkać się z emancypacją rozumianą jako uwolnieniem syna spod władzy ojca. Od XIX wieku mamy do czynienia z emancypacją kobiet, czyli dążeniem do zrównania kobiet z mężczyznami w prawach społecznych i politycznych.