Uniwersytet latający - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zwany także babskim, był tajną organizacją oświatową utworzoną w latach 1882/85 przez grupę intelektualistów warszawskich pod kierownictwem Jadwigi oraz Jana W. Dawidów. W UL kształciły z początku tylko kobiety choć z czasem wysoki poziom wykładów przyciągnął także mężczyzn. Szkoła wyższa miała charakter konspiracyjny zarówno przed władzami rosyjskimi jak i wobec zwykłych obywateli.

UL zorganizowany był w formie kółek samokształceniowych prowadzonych przez ówczesne elity intelektualne Warszawy. Wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, stąd przydomek latający. UL w 1905/06 został przekształcony w jawnie działające Towarzystwo Kursów Naukowych zamienione w międzywojniu na Wolną Wszechnice Polską.