nacjonalizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny natio - naród - przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne.

Nacjonalizm to ideologia polityczna zakładająca, że podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom etnicznie związanym z danym narodem. Zakłada dążenie do maksymalnego ujednolicenia mieszkańców przez asymilację lub eliminację grup etnicznie obcych

Skrajna postać nacjonalizmu to szowinizm.