branka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwa poboru do wojska carskiego, zarządzonego w Królestwie Polskim w październiku 1862, przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego.
Pobór ten miał objąć głównie młodzież inteligencką i nastawioną niepodległościowo, przede wszystkim sympatyków czerwonych. Branka, którą przeprowadzono w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku w Warszawie przyczyniła się do przyspieszenia wybuchu powstania styczniowego.