industrializacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny industrialis, czyli przemysłowy, inaczej uprzemysłowienie. To proces ekonomiczny, który zakłada szybszy rozwój przemysłu niż innych gałęzi gospodarki, takich jak rolnictwo czy usługi. Polega na wzroście rozmiarów produkcji, a także wzroście osób zatrudnionych w przemyśle. Industrializacja rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w końcu XVIII wieku i wraz z rozwojem kapitalizmu objęła inne kraje. Zazwyczaj wiąże się z procesem urbanizacji.