kapitalizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
system ekonomiczny opierający się na prywatnej własności i wolności gospodarczej. Powstał w Europie Zachodniej na przełomie XV i XVI wieku. Rozwój tego systemu doprowadził do rewolucji burżuazyjnych w kolejnych krajach europejskich (Niderlandy, Anglia, Francja). Do rozwoju przyczyniła się powszechna technicyzacja i rozwój technologiczny. Współcześnie jest najczęstszym systemem ekonomicznym na świecie.