I Proletariat - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
pierwsza na teremach Polski organizacja robotnicza utworzona przez Ludwika Waryńskiego w 1882 roku w Warszawie. Pełna nazwa brzmiała: Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat. Odwoływała się do poglądów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, m.in. o uspołecznieniu środków produkcji, bezpłatnym szkolnictwie i powszechnej rewolucji. Cele te propagowano poprzez organizację strajków, manifestacji, a także terror indywidualny. W 1883 roku aresztowany został Waryński, a następnie inni działacze - ostatecznie organizacja przestała istnieć w 1886 roku.