Związek Młodzieży Polskiej (Zet) - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Związek Młodzieży Polskiej (Zet), Związku Młodzieży Polskiej (Zet)

tajna organizacja studencka działająca na terenie trzech zaborów. Organizację założył w 1887 roku Zygmunt Balicki, rok później podporządkował ją Lidze Polskiej. Kierownictwo „Zetu” sprawowała Centralizacja, początkowo z siedzibą w Zurychu, następnie w Warszawie. Początkowo organizacja skupiała różne kręgi młodzieży o poglądach niepodległościowych. Została rozbita w 1894 roku przez aresztowania po obchodach rocznicy powstania kościuszkowskiego. Ponownie odbudowana w 1898 roku. Kierunek nadawała jej Liga Narodowa, dlatego przybrała wymiar nacjonalistyczny i antysocjalistyczny. Od 1905 roku „Zet” bojkotował szkoły w Królestwie Polskim, od 1909 zerwał z Ligą, ze względu na postawę prorosyjską. Organizacja rozpadła się na Zarzewie i nowy „Zet”. Jej członkowie działali w organizacjach wojskowo-niepodległościowych.