Towarzystwo Oświaty Narodowej - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(TON) stowarzyszenie kulturalno-oswiatowe działające w konspiracji. Powstało w 1899 roku z inicjatywy narodowej Ligi Narodowej. Zajmowało się akcją uświadamiania narodowego, przede wszystkim na wsi, szerzyło idee nacjonalistyczne, propagowało solidaryzm społeczny. Powoływało biblioteki, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe oraz kółka rolnicze. W 1905 roku przekształciło się w jawną organizację - Macierz Szkolną Królestwa Polskiego.