proletariat - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
termin pochodzi z czasów rzymskich, kiedy oznaczał najuboższą część społeczeństwa utrzymywaną przez państwo. Pojęcie te współcześnie wiąże się z poglądami Karola Marksa i marksizmem. Określa warstwę społeczną robotników uzależnionych od właścicieli środków produkcji, sprzedających swą siłę roboczą dla utrzymania się przy życiu.

Proletariusze to nazwa wszystkich tych, którzy akceptowali i popierali marksistowską filozofię.·