Komitet Centralny Narodowy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(KCN) – organ reprezentujący przed wybuchem powstania styczniowego ugrupowanie czerwonych. Powołany w czerwcu 1862 roku w Warszawie z Komitetu Miejskiego w celu przejęcia kontroli nad przygotowaniem powstania w całym Królestwie Polskim. W ramach działań rozbudował organizację konspiracyjną, a także powołał policję narodową. Zapowiadał uwłaszczenie chłopów za wykupem i równouprawnienie Żydów. Do jego działaczy należeli: Stefan Bobrowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Padlewski, Agaton Giller, Bronisław Szwarce. 22 stycznia 1863 roku KCN przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy, który proklamował wybuch powstania, oraz wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów. W kwietniu 1863 roku rząd został zdominowany przez białych i od 10 maja przekształcił się w Rząd Narodowy.