Hakata - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwa utworzonego w 1894 r. w Poznaniu Związeku dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich (Deutscher Ostmarkenverein - Niemiecki Związek Marchii Wschodniej). Nazwa pochodzi od trzech założycieli: Hansemanna, Kennemanna i Tiedemanna. Organizacja miała na celu podsycanie antypolskich nastrojów, utrwalanie negatywnego wizerunku Polaka w oczach Niemców. Wspierała germanizację i działania Komisji Kolonizacyjnej na ziemiach polskich zaboru pruskiego. Istniała do 1934 roku.