seniorat - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zasada dziedziczenia władzy w państwach patrymonialnych – zakładała, że najstarszy człowiek dynastii sprawował władzę nadrzędną – otrzymywał największą część terytorium państwa (tzw. dzielnica senioralna). Istniał na Rusi, w Czechach i Polsce, gdzie doprowadził do rozbicia dzielnicowego.