ród - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
podstawowa jednostka organizacji społecznej plemion pierwotnych, w tym słowiańskich, oparta ta więzach krwi. Na ród łączyło się kilka rodzin posiadających wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie.