gubernia - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
jednostka administracyjna funkcjonująca od 1708 roku w Rosji i os 1836 w Królestwie Polskim, gdzie zastąpiła dawne województwa. W 1844 liczbę guberni zmniejszono do pięciu (warszawska, radomska, lubelska, płocka i augustowska), likwidując kaliską, kielecką i podlaską. W 1867 zwiększono do dziesięciu. Na czele guberni stał gubernator. Na ziemiach polskich zostały zniesione podczas I wojny światowej.