szowinizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z francuskiego chauvinisme - wyolbrzymione i bezkrytyczne uczucie przywiązania i podziwu dla własnego kraju, grupy etnicznej lub społecznej, także przywódcy. Polega także na podkreślaniu własnych zalet z równoczesnym pomniejszaniem wad, połaczone z negowaniem wartości innych (narodowości, grup, osób)


Słowo szownizm zostało utworzone od nazwiska żołnierza francuskiej armii napoleońskiej, Nicolasa Chauvina, który był fanatycznie i naiwnie oddany Napoleonowi Bonaparte.