dyplom październikowy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
dokument wydany przez cesarza Franciszka Józefa I w październiku 1860, który zapowiadał reformy ustrojowe w cesarstwie austriackim w duchu federalistycznym. Zakładał zwołanie sejmów krajowych (także w Galicji) i Rady Państwa - parlamentu ogólnoaustriackiego dla całej monarchii, która miała posiadać władzę ustawodawczą.