Komisja Kolonizacyjna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej Komisja Osadnicza, powołana w 1886 roku zaborze pruskim za rządów kanclerza Ottona von Bismarck komisja, która zajmowała się wykupem ziemi w zaborze pruskim z rąk Polaków w celu osadzenia niemieckich osadników. W rezultacie jej działań osadzono około 22 tysiące rodzin niemieckich (część z nich na ziemiach uprzednio zamieszkiwanych przez Niemców). Akcję skutecznie ograniczała polska działalność polegająca m.in. na tworzeniu polskich spółek parcelacyjnych oraz poprzez zaangażowanie kółek rolniczych pod patronatem Maksymiliana Jackowskiego.