zsyłka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej: wywózka, zesłanie, wygnanie, deportacja, od rosyjskiego ssyłka; wywiezienie skazanego w odległe miejsce i przymusowe przetrzymywanie go tam. Przeważnie jest to miejsce odludne, o niskim stopniu rozwoju cywilizacyjnego. W Polskiej historii najbardziej znanym miejscem zsyłki była Syberia. Były to odległe rejony Rosji, gdzie pierwsze zesłania odbywały się już w XVI wieku i trwały także w wieku XX. Wywożono tam osoby lub całe grupy osób (np. grupy etniczne) niewygodne dla władz (z powodów religijnych, politycznych, narodowościowych), czasem wcześniej konfiskowano im to, co posiadali.