I Międzynarodówka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników - pierwsza międzynarodowa organizacja socjaldemokratyczna utworzona w Londynie 28 września 1864. Za główne cele stawiała sobie organizację współpracy pomiędzy ugrupowaniami socjaldemokratycznymi z różnych krajów oparta na wymianie poglądów i doświadczeń.

Na siedzibę Rady Generalnej, organu kierującego, wybrano Londyn, od 1872 zaś Nowy Jork. Sekcje krajowe I Międzynarodówki skupiały szerokie grono działaczy lewicowych. I Międzynarodówka została rozwiązana w 1876 roku.