Towarzystwo Rolnicze - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
organizacja ziemiańska założona w Królestwie Polskim w 1858 roku. Należeli do niej między innymi klemesowczycy, czyli grupa liberalno-zachowawczych działaczy ziemskich (skupieni wokół pałacu Zamoyskich w Klemensowie). Głosili hasła pracy organicznej, podniesienie poziomu rolnictwa dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii. Postulowali działalność oświatową wśród chłopów, wydawali publikacje poświęcone rolnictwu. Towarzystwo przestało istnieć z woli Aleksandra Wielopolskiego po ogłoszeniu trzech manifestów społeczno-politycznych na początku 1861 roku.