Towarzystwo Demokratyczne Polskie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
emigracyjna organizacja utworzona przez radykalnych secesjonistów z Komitetu Narodowego Polskiego Joachima Lelewela powstała w 1832 roku. Założyciele postulowali o połączanie haseł niepodległościowych z hasłami społecznymi. TDP uważane jest za pierwszą polską partie polityczną. Wydała między innymi Mały manifest , zaś w 1836 roku Manifest TDP - zapowiadający uwłaszczenie chłopów.

Na czele organizacji stała Centralizacja (od 1849 r. w Londynie). TDP było najsilniejszym ugrupowaniem Wielkiej Emigracji. W 1840 roku przygotowywało wybuch powstania na terenie wszystkich zaborów, brało także udział w wystąpieniach w 1846 i 1848 roku. W 1853 roku w partii nastąpił rozłam (odszedł Ludwik Mierosławski), zaś przestała istnieć w 1862.