statut organiczny KP - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
ustawa zasadnicza wydana po upadku powstania listopadowego przez cara Mikołaja I Romanowa - zastąpiła obowiązującą dotychczas Konstytucję Królestwa Polskiego. Wśród głównych założeń była likwidacja autonomii politycznej KP, ograniczenie odrębności administracyjno-prawnej, likwidacja sejmu i wojska. Dokument rozpoczął proces unifikacji Królestwa z cesarstwem (pozostały takie instytucje jak administracja, skarb i prawa oraz zagwarantowanie podstawowych swobód obywatelom Królestwa, co jednak nie było przestrzegane).