bitwa pod Kałuszynem - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana podczas powstania listopadowego - 17 lutego 1831 roku pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem generała Franciszka Żymirskiego (7 baonów, 8 szwadronów i 14 dział) i przednią strażą armii rosyjskiej dowodzoną przez generała Karal Wilhelma von Toll. Żadna ze stron nie poniosła znacznych strat.