bitwa pod Stoczkiem - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana 14 lutego 1831 pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez generała i dowódcę kawalerii - Józefa Dwernickiego (jazda polska liczyła około 1000 żołnierzy) a dywizją rosyjską generała Fiodora Gejsmara. Była to pierwsza zwycięska bitwa (Rosjanie stracili 500 ludzi, Polacy mniej niż 90)w powstaniu listopadowym, a jej głównym znaczeniem było podbudowanie polskiego ducha i wiary w możliwość zwycięstwa.