Virtuti Militari - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
order nadawany w państwie polskim. Nazwa orderu pochodzi z łaciny i oznacza Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej.

Jest to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Order został ustanowiony 22 czerwca 1792 roku po bitwie pod Zieleńcami przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Nadawany był w okresie Księstwa Warszawskiego oraz w Królestwie Polskim Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Sejm Ustawodawczy przywrócił order, nadając mu nazwę Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Obecnie order może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.