Sejm prowincjonalny WKP - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego jedynie opiniował projekty ustaw dotyczących terenów księstwa, mógł przekazywać królowi petycje i skargi dotyczące prowincji. Sejm mógł wysyłać do władcy odpowiedzi na uniwersały królewskie - tzw. adresy - co wkrótce stało się jedyną formą walki Polaków o swoje prawa.