sceptycyzm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z greckiego skpsis — wątpliwość, rozważanie, poszukiwanie -powszechnie oznacza wątpienie w to, co inni uważają za pewne i stałe. W filozofii stanowisko głoszące, że problem prawdziwości naszych
wypowiedzi o świecie jest problemem nierozstrzygalnym (podważenie wiarygodności ludzkiego poznania).

W nauce to praktyczna postawa polegająca na uznawaniu za wiarygodne tylko tych teorii i wyników badań, które spełniają elementarne zasady metodologii naukowej.