dyktator - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
władca absolutny albo tyran. W starożytnym Rzymie urzędnik powoływany w sytuacji nadzwyczajnej np. zagrożenia państwa, sprawujący władzę wojskową i cywilną (m.in.sprawował ją Cezar). Współcześnie mianem dyktatora określa się osobę sprawującą władzę w sposób absolutny i autokratyczny, często uciekającą się do metod niedemokratycznych, a nawet siłowych.