spór o inwestyturę - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
spór między władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego - Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII o mianowanie biskupów, w istocie jednak chodziło o panowanie nad ówczesnym światem chrześcijańskim. Obóz papieski, nazywany od imienia papieża – gregoriańskim oraz procesarski pragnęły niezależnie wcielać w życie ideały uniwersalistycznej Europy. Cesarz rzymski starał się uzyskać zwierzchnictwo nad chrześcijańskimi państwami europejskimi, z kolei Grzegorz VII, sformułował tezę o wyższości władzy duchownej nad świecką.