detronizacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z greckiego thrónos - tron - pozbawienie panującego władcy zajmowanego tronu, urzędu - siłą lub na drodze pokojowej. Najczęściej połączone z zamachem stanu - siłowym przejęciem władzy.