internowanie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
przymusowe umieszczanie w specjalnych obozach, zazwyczaj osób biorących udział w wojnie – rozbrojonych oddziałów wojskowych, które przekroczyły granicę państwa neutralnego (np w 1917 roku internowanie legionów Piłsudskiego, 1939 rok internowanie władz polskich w Rumunii). Dotyczy osób cywilnych (obywateli państw prowadzących wojnę) oraz wojska. Stosuje się je także wobec przeciwników politycznych, którym nie można udowodnić konkretnych przestępstw i skazać w procesie karnym (m.in. w 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego internowano opozycjonistów).