kunktator - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łacińskiego cunctator, czyli zwlekający - człowiek rozmyślnie powolny w działaniu, zwlekający z podjęciem decyzji, grający na zwłokę.