asymilacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny assimilatio, od similis, czyli podobny - całkowite przystosowanie się do czegoś, na przykład do nowego środowiska, do warunków życia w obcym kraju; przyswojenie, wchłonięcie czegoś.

Asymilacja kulturowa to proces oparty na zmianach społecznych i psychicznych, jakim ulegają jednostki, odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie o odmiennej kulturze.
Najczęściej o asymilacji mówi się w przypadku przystosowania się imigrantów do norm życia społecznego kraju, w którym się osiedlili bądź przedstawicieli mniejszości narodowych do norm zbiorowości (narodu) dominujących w danym kraju lub krainie.