opozycja kaliska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
koło liberalnych polityków, które funkcjonowało w latach 1820-31 w Królestwie Polskim. Ich nazwa wzięła się od pochodzenia większości jej członków (Kaliskie). Reprezentowali interesy zamożnej szlachty, broniąc swobód obywatelskich, uprawnień sejmu oraz autonomii i konstytucji Królestwa Polskiego z 1815. Krytykowali łamanie prawa przez carów rosyjskich, działania rządu, sprzeciwiali się wprowadzeniu cenzury i rozbudowie tajnej policji. Na czele kaliszan stali bracia Bonawentura i Wincenty Niemojowscy. Po zawieszeniu przez cara jawności obrad sejmu i zakazie udziału w nich Niemojowskich opozycja zeszła do podziemia