liberalizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
koncepcja teoretyczna oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa. Teoria ta głosi, że nadrzędną wartością jest wolność jednostki i możliwość jej nieskrępowanej czynnikami politycznymi działalności, dzięki której następuje postęp życia całych zbiorowości.

To także doktryna partii i ruchów polityczno-społecznych dążących do zagwarantowania wolności w poszczególnych sferach życia społecznego, zwłaszcza w dziedzinie politycznej i ekonomicznej

Liberalizmem można nazwać postawę życiową , na którą składa się poszanowanie wolności ni niezależności każdej jednostki ludzkiej, a także otwartość na poglądy innych sprzeciwiająca się wszelkiemu dogmatyzmowi, fanatyzmowi, autorytaryzmowi.