plan puławski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
koncepcja polityczna księcia Adama Jerzego Czartoryskiego z lat 1803-1805 (w 1805 roku została przedstawiona carowi Aleksandrowi I w Puławach). Polityk zakładał przywrócenie Polsce niepodległości, jednak pod berłem cara rosyjskiego. Tereny przyszłego państwa miały się składać z zaboru pruskiego, austriackiego i częściowo rosyjskiego. Koncepcję tę car odrzucił jako nierealną i niemożliwą do spełnienia.