Deputacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
polska organizacja emigracyjna założona dzięki inicjatywie Józefa Wybickiego 22 lipca 1795 roku w Paryżu. Za cel stawiała sobie odzyskanie przez Polskę niepodległości przy pomocy Francji i Turcji (wybuch narodowego powstania). Tworzyli ją głównie radykałowie pochwalający zdobycze francuskiej rewolucji. Deputacja ostro sprzeciwiała się Agencji, szczególnie jej ideę współpracy z Prusami. Organizacja zakończyła działalność w połowie 1796 roku.