Agencja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
organizacja emigracyjna powstała po upadku insurekcji kościuszkowskiej w Paryżu, która gromadziła prawicowych i umiarkowanych działaczy. Za cel stawiała sobie dyplomatyczne działania w celu zainteresowania zachodnich mocarstw możliwością odzyskania przez Polskę niepodległości. Popierała Konstytucję 3 Maja i pragnęła reprezentować wszystkich Polaków, co powodowało ataki innych środowisk (głównie Deputacji). Organizacja dążyła do powołania Legionów polskich we Włoszech. Została rozwiązana w 1801 roku.