Milsko - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
kraina historyczna, od wieku XV Łużyce Górne, obszar nad górną Sprewą, którego centrum znajduje się w Budziszynie. Pierwotnie zamieszkiwane było przez zachodniosłowiańskie plemię Milczan. Tereny w X wieku zostały podbite przez Niemców. Na początku XI wieku stały się terenem spornym miedzy Polską a Niemcami (do Polski należały w latach 1002-1005 i 1007-1031 w wyniku zwycięskich wojen Bolesława Chrobrego z Henrykiem II zakończonych w 1018 roku pokojem w Budziszynie). W kolejnych latach należały naprzemiennie do Niemiec i Czech, następnie do Węgier, od 1635 roku w granicach Saksonii. Od 1945 roku wschodnia część Milska należy do Polski.