abdykacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łacińskiego abdicatio - złożenie z urzędu, wydalenie. Po polsku znaczy zrzeczenie się władzy przez panującego. W dziejach polskich pierwszy przykład abdykacji dał Jan Kazimierz, zrzekając się tronu w 1668 roku. Kolejne abdykacje: czasowa – Augusta II w 1707 roku, dwie Stanisława Leszczyńskiego i zakończająca byt Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przymusowa abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego.