inicjatywa ustawodawcza - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
uprawnienie do proponowania władzy ustawodawczej projektów aktów prawnych (np. uchwał, ustaw). Najczęściej o tym kto jest uprawniony do wniesienia projektu decyduje konstytucja rzadziej w ustawa.