cesja terytorialna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
przejście określonego terytorium w wyniku umowy między dwoma państwami: cedentem (państwem zrzekającym się suwerenności nad danym obszarem) i cesjonariuszem (państwem uzyskującym suwerenność). Najczęściej występuje w traktatach pokojowych.