merkantylizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łacińskiego mercari-mercante - handlować, prowadzić handel, kupiec. To teoria polityki ekonomicznej, która pojawia się we wczesnym okresie nowożytności. Termin merkantylizm został użyty w 1776 roku przez Adama Smitha. Głównym założeniem merkantylizmu było utożsamianie zamożności kraju od osiągnięcia dodatniego bilansu handlowego. Za źródło bogactwa narodowego i siły państwa merkantyliści uznawali ilość posiadanego kruszcu, który umożliwiał inwestowanie i ułatwiał obrót gospodarczy.