weto - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny veto - nie pozwalam, sprzeciwiam się. Instrument prawny umożliwiający określonemu podmiotowi (lub grupie) na wyrażenie sprzeciwu wobec określonej decyzji (np. uchwały). Wyróżniamy weto absolutne, które uniemożliwia wejście w życie danej decyzji oraz weto zawieszające, które wstrzymuje jej wejście w życie (na określony okres, do momentu spełnienia określonych warunków).