trójpodział władzy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
podział władzy na władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą zaproponowany przez Monteskiusza. Jego teoria zakłada równość poszczególnych rodzajów władz.Poszczególne rodzaje władz nawzajem się kontrolują, ale również wspierają.

Władza ustawodawcza wykonywana jest przez parlament za pomocą uchwał, które tworzą prawo, władza wykonawcza zajmuje się wprowadzaniem prawa ustanowionego przez władze ustawodawczą, zaś władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały.