Wielka Porta - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej zwana Portą Ottomańską - nazwa monumentalnej bramy w Stambule (zbudowanej w 1478) roku , przez którą wchodziło się do dzielnicy głównych urzędów państwowych Imperium Ottomańskiego; w XVII wieku mieściła się tam oficjalna siedziba wielkiego wezyra. W Europie nazwą tą określano rząd imperium osmańskiego lub całe państwo osmańskie.