ratyfikacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny ratificatio - usankcjonowanie. Zatwierdzenie, przez powołany do tego organ państwowy, umowy międzynarodowej zawartej przez rząd. Ratyfikacja umów jest zwykle kompetencją głowy państwa, która w doniosłych kwestiach musi wcześniej uzyskać zgodę parlamentu. Niektóre konstytucje nadają też prawo ratyfikowania umów szefowi rządu lub właściwemu ministrowi.