wolność osobista - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
to prawo do swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce oraz prawo niepodlegania uwięzieniu bez wyroku sądu.